Publicacions digitals


🔺Exposició El Golea,

🔺1984 / Miquel Llull


 🔺Allò imprevist / Domingo López Torres

 

🔺Jack Bilbo i una Cala Rajada increïble

🔺 Karl Otten: Torquemadas Schatten / Pere Joan Tous

 

🔺Pròleg del llibre de Biel Barona

 🔺El final de la partida

 🔺1968


🔺 Tràvelling cap al paradís

 

🔺Salvatore Giuliano i la Santíssima Trinitat


🔺Tornar a començar

 
🔺Sobre «La idea és infinita» i el socialisme gabellí

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
🔺Crim, d'Agustín Espinosa (versió catalana de Miquel Llull)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔺Joan Alzina i Melis i els seus rius paral·lels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
🔺Aigua Negra, de Félix Francisco Casanova

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔺El llenguatge viatja en dos sentits, de Gary Snyder

🔺Antoni Domínguez, sempre a l'esquerra

Comentaris