El llenguatge viatja en dos sentits, de Gary Snyder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versió catalana d'un text imponent de Gary Snyder, d'una gran subtilesa i també d'una gran contundència sobre la importància de les cultures i de les llengües, que no són creacions màgiques, sinó humanes. Snyder és un dels grans divulgadors de la necessitat de preservar la diversitat biològica i cultural del planeta. Tots hi tenim qualque cosa a dir.

Comentaris